Valná hromada Obce architektů

 

Výroční členská volební valná hromada zapsaného spolku Obec architektů se uskuteční ve čtvrtek 20. května v 15:30 ve Winternitzově vile od Adolfa Loose, Na Cihlářce 2092/10, Praha 5.

 

Všichni členové Obce architektů jsou srdečně zváni.

 

 

Program Valné hromady Obce Architektů

OA_Valná hromada_program_2021

 

 

15:30 – 16:00             Registrace účastníků

 

16:00 – 16:05              Zahájení jednání a vystoupení hostů

 

16:05 – 16:15              Návrh předsedajícího valné hromady, programu valné hromady, složení   návrhové komise, volební a mandátové komise a jejich odsouhlasení

 

16:15 – 16:20              Schválení nových stanov OA

STANOVY OBCE ARCHITEKTŮ – 2021

 

16:20                           Zahájení voleb

 

16:20 – 16:30             Zprávy o činnosti ROA­, DROA a výsledcích hospodaření OA a ARCHITEKT OA s.r.o.

OA_Zpráva o činnosti rady Obce architektů

OA_zpráva o hospodaření

 

16:30 – 17:00             Diskuse na téma aktuální otázky OA:                                           

  • členská základna-financování spolku
  • dohoda o spolupráci s INSPIRELI AWARDS, z.ú.
  • V4
  • GPA – NCA
  • sídlo Obce architektů
  • návrhy do usnesení

 

17:00 -17:05             Ukončení voleb a vyhlášení výsledků voleb

 

17:05 – 17:15             Návrh usnesení a jeho schválení

 

17:15                           Ukončení valné hromady

 

 

17:15 – 17:30              První jednání ROA a DROA, kdy budou zvoleni předseda a místopředsedové ROA a předseda DROA    

 

Od 17:30                    Přednáška prof. Ing. Arch. Vladimíra Šlapety, DrSc.: Vývoj RAUMPLANU od Adolfa Loose a jeho resonance.

Přednáška se bude streamovat on-line ZDE.

 

19:00                           Předání cen a diplomů laureátům GPA – NCA 2020