OSTRAVA HLEDÁ ŘEDITELE MĚSTSKÉHO ATELIÉRU MAPPA


Město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA).

 

Co je MAPPA?

 

MAPPA je nově vznikající koncepční pracoviště v oblasti urbanismu, architektury a tvorby města. Cílem ateliéru MAPPA je pozitivně rozvíjet město pro potřeby současné i budoucích generací. Hlavními úkoly jsou tvorba strategických, urbanistických a územně rozvojových dokumentů, podílení se na kultivaci ulic, náměstí a parků, organizace architektonických a urbanistických soutěží, příprava dopravních a rozvojových studií, posilování partnerství a spolupráce s vysokými školami, odborníky a veřejností a jejich zapojování do rozhodování a plánování Ostravy.

 

 

Zajímá Vás Ostrava? Chcete se podepsat na její budoucí podobě?

 

  • Hledáme osobnost, která stejně jako my vnímá příležitosti k rozvoji Ostravy a má chuť, vůli a schopnosti město pozitivně ovlivnit.
  • Hledáme člověka, který umí jednat s různorodými osobnostmi, veřejně argumentovat, obhájit své názory a vytvářet konstruktivní atmosféru.
  • Hledáme někoho, kdo se zajímá o soudobé trendy plánování měst, kvalitu veřejného prostoru, urbanismus a architekturu.
  • Hledáme manažera se schopnostmi dlouhodobě budovat ateliér MAPPA, sestavit tým kvalitních lidí, především z oblastí architektury, urbanismu, krajinářské architektury, dopravního inženýrství, datových analýz, marketingu a společně s nimi pak tvořit a prosazovat rozvojové projekty Ostravy.

 

Zaujala Vás MAPPA? Nebo znáte jiného vhodného adepta?

 

Ozvěte se nám: Mgr. Zuzana Bajgarová – náměstkyně primátora Ostravy (+420 599 443 157, zbajgarova@ostrava.cz).

 

Nebo přímo zašlete svou přihlášku do výběrového řízení. Přihlášky přijímáme do 14. června 2019. Více informací k výběrovému řízení vč. přihlášky naleznete zde: www.fajnova.cz/ostrava-hleda-reditele-mestskeho-atelieru-mappa.