O nás


Vítejte na stránkách spolku Obce architektů, který je pokračovatelem spolků architektů z první republiky. V roce 1948 se stal zakládajícím členem světové unie architektů UIA, v roce 1990 se transformoval ze Svazu Architektů a v roce 1992-3 založil Českou Komoru Architektů. V roce 2017 bylo členství České republiky ve světové unii architektů UIA novým vedením OA opět obnoveno a tím bylo opět vykročeno k zajištění ochrany a práv českých architektů ve světě. Spolek je kulturní platformou českých architektů zajišťující spolkovou činnost s cílem propagovat české architekty široké odborné i laické veřejnosti jak v Česku, tak i v zahraničí.

Stanovy Obce Architektů

Nově jsme v Obci Architektů vytvořili dvě samostatné sekce:

  • International Members Section – sdružující zahraniční architekty žijící a pracující v Česku
  • Studnet Union – sdružující studenty a studentské spolky