Pozvánka na Valnou hromadu Obce architektů

Vážení členové Obce architektů a její příznivci. Rada Obce  vás zve na Výroční členskou hromadu, která se bude konat 10.12.2019 v prostorách ateliéru CASUA v 17 hodin.

Program schůze :

  • Zpráva předsedy OA o činnosti
  • Zpráva předsedy OA o hospodaření Obce
  • Zpráva Dozorčí rady OA
  • Plán činnosti a hospodaření na rok 2O2O
  • Diskuse

Adresa CASUA –  Křižíkova 682/34A Praha 8 – Karlín.

Na VH vás srdečně zve jménem Rady

 

Oleg Haman, předseda OA