Vítejte na stránkách spolku Obce architektů, který je pokračovatelem spolků architektů z první republiky. V roce 2017 bylo členství České republiky ve světové unii architektů UIA novým vedením OA opět obnoveno a tím bylo opět vykročeno k zajištění ochrany a práv českých architektů ve světě. Spolek je kulturní platformou českých architektů zajišťující spolkovou činnost s cílem propagovat české architekty široké odborné i laické veřejnosti jak v Česku, tak i v zahraničí.

Novinky